Το Έργο

about
(C) OMIKRON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS SA
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υψηλής Φυσικής Αξίας Βόσκηση σε περιοχές NATURA 2000 για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων κρέατος και καινοτομία στη διανομή προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Το BorderGraze είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο που υλοποιείται από ΜΜΕ στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020. Εταίροι του έργου είναι οι εταιρείες Όμικρον Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε., από την Ελλάδα και Biotrade Keryanov από τη Βουλγαρία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

 

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την αειφόρο προστασία και διαχείριση των Υψηλής Φυσικής Αξίας βοσκοτόπων που βρίσκονται εντός των περιοχών NATURA2000 αλλά και σε όμορες περιοχές, στη διασυνοριακή ζώνη Ελλάδας – Βουλγαρίας και ταυτόχρονα η δημιουργία νέων υπηρεσιών / εργαλείων για τους τοπικούς κτηνοτρόφους, όπως η δημιουργία σχετικής αγοράς, για την προώθηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων κρέατος και τη διάθεσή τους στο ευρύ κοινό.

 

Η περιοχή μελέτης του έργου BorderGraze περιλαμβάνει 15 Ελληνικές Κοινότητες στους Δήμους Νευροκοπίου, Δράμας και Παρανεστίου και 8 Bουλγαρικούς Δήμους στις Επαρχίες Μπλαγκόεβγκραντ και Σμόλιαν.

Φύση και Στόχοι

Δημιουργία επιχειρησιακού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση της Υψηλής Φυσικής Αξίας

Η Υψηλής Φυσικής Αξίας βόσκηση των ζώων είναι ένα εργαλείο για τη διατήρηση των λιβαδικών οικοσυστημάτων και των ανοικτών θαμνώδων οικοσυστημάτων. Έτσι, αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη και εφαρμοσμένη διαχειριστική πρακτική σε περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας, όπως είναι οι περιοχές NATURA 2000 και άλλες προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, η Υψηλής Φυσικής Αξίας βόσκηση των ζώων αποτελεί καταλύτη για την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, η οποία μπορεί να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας με προστιθέμενη οικολογική αξία.

 

Η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας είναι μια συνεχής περιοχή με παρόμοια περιβαλλοντικά, οικολογικά χαρακτηριστικά και πόρους. Οι δραστηριότητες βόσκησης σε όλη αυτή την περιοχή αποτελούν κοινές πρακτικές της τοπικής οικονομίας που στηρίζουν πολλές μικρές ή μεγαλύτερες κοινότητες. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη βόσκηση οδηγεί σε αποδόμηση των λιβαδικών οικοσυστημάτων και υποβάθμιση περιβαλλοντικά σημαντικών περιοχών.

 

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός επιχειρησιακού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση της Υψηλής Φυσικής Αξίας βόσκησης των NATURA 2000 στη διασυνοριακή περιοχή, ενώ η επιχειρηματική πρόκληση είναι να αποκαλυφθεί η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης της περιβαλλοντικής αξίας των Υψηλής Φυσικής Αξίας προϊόντων κρέατος και να αυξηθεί η αντίστοιχη κερδοφορία. Το BorderGraze αναδεικνύει την προώθηση της προστιθέμενης αξίας των Υψηλής Φυσικής Αξίας προϊόντων κρέατος, καθώς και τις καινοτόμες μεθόδους μάρκετινγκ για προϊόντα που προέρχονται από τοπικούς Υψηλής Φυσικής Αξίας βοσκότοπους.

nature_and_goals
(C) OMIKRON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS SA
Ο ΣΤΟΧΟΣ

Ο βασικός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού πλαισίου που θα προσφέρει απτές λύσεις για την αύξηση της παραγωγικής και περιβαλλοντικής απόδοσης των Υψηλής Φυσικής Αξίας βοσκοτόπων.

procedures
διαδικασιες

,

Το έργο θα αναδείξει την παραγωγή νέων προϊόντων, την επεξεργασία των προϊόντων, την προστιθέμενη αξία και την προώθηση των προϊόντων από Υψηλής Φυσικής Αξίας βοσκότοπους και θα δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσουν την περιβαλλοντική αξία των Υψηλής Φυσικής Αξίας προϊόντων και έτσι να αυξήσουν τα κέρδη τους.

 

Η επιτυχής υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα αποτελέσει καλή πρακτική που θα υιοθετηθεί και από άλλα συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα GR-BG. Συγκεκριμένα, ο βασικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί με:

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

,

Η καινοτομία του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου διεισδύει και διασυνδέει τα δύο (2) βασικά επίπεδα της αξιακής αγροδιατροφικής αλυσίδας, δηλαδή (α) τις τεχνικές εκτροφής και (β) την αγορά και τα προϊόντα. Στο επίπεδο των τεχνικών εκτροφής, το σχέδιο φιλοδοξεί να δώσει στους κτηνοτρόφους ένα κρίσιμο και πρακτικό εργαλείο γνώσης σχετικά με την αμφίδρομη σχέση μεταξύ της επιχείρησής τους και της φύσης. Στο επίπεδο της αγοράς και των προϊόντων, το σχέδιο προωθεί νέους και καινοτόμους τρόπους για την ενίσχυση της αξιακής αλυσίδας των “πράσινων” προϊόντων κρέατος μέσω γραμμών διανομής βραχείας προμήθειας και άμεσων, διαδικτυακών πωλήσεων σε συνδυασμό με τη δημιουργία συλλόγων, συνεταιρισμών και την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ σημαντικών τοπικών φορέων.

about
(C) Yvan Keryanov Bio Trade 93 Ltd
ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

,

ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Κύρια αποτελέσματα του έργου

biotrade-main-project-results.png

BioTrade Yvan Keryanov – Κύρια αποτελέσματα του έργου

BorderGraze ενημερωτικό φυλλάδιο έργου
Back to Top
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Виж повече
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Όνομα Cookie Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://bordergraze.com.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Save settings
Cookies settings
Μετάβαση στο περιεχόμενο