ПРОЕКТЪТ

about
(C) OMIKRON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS SA
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Природна паша с висока стойност в зони от НАТУРА 2000 за подобряване на качеството на месните продукти и нововъведения в дистрибуцията на продукти в трансграничната зона между Гърция и България.

BоrderGraze е съфинансиран проект, изпълняван от МСП по петата покана на програмата Interreg Гърция-България 2014-2020. Партньори по проекта са компаниите „Омикрон Енвайрънментал Кънсалтантс“ С.А., от Гърция и „Иван Керянов Биотрейд 93“ ЕООД, от България. Повече информация можете да намерите ТУК.


Целта на проекта е създаването на план за действие за устойчиво опазване и управление на пасища с висока природна стойност (HNV), които се намират в зони от НАТУРА 2000, но също и в съседни зони, в трансграничния регион Гърция – България и същевременно създаването на нови услуги/инструменти за местните животновъди, като например създаването на подходящ пазар за насърчаване на добавената стойност на местните месни продукти и предоставянето им на широката общественост.


Изследваният район по проекта BorderGraze включва 15 гръцки общности в общините Неврокопи, Драма и Паранести и 8 български общности в областите Благоевград и Смолян.

СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ

Създаване на оперативна рамка за устойчиво управление на висока природна стойност (HNV)

Пашата на добитък с висока природна стойност (HNV) е инструмент за опазване на пасища и открити храстови екосистеми. Поради това, е международно призната и прилагана практика за управление в зони с висока природна стойност, като места от НАТУРА 2000 и други защитени зони. Освен това, този тип паша е катализатор за подобряване на местната икономика, която може да произвежда висококачествени продукти с добавена екологична стойност.

 

Гръцко-българската трансгранична зона е непрекъснат регион със сходни природни, екологични и ресурсни характеристики. Дейностите по паша в тази област са обичайни местни икономически практики, които поддържат много малки или по-големи общности. Неконтролираната паша обаче води до деградация на екосистемите (пасищата) и понижаване на екологично важни обекти.

 

Предложеният проект има за цел да създаде оперативна рамка за устойчиво управление на пашата с висока природна стойност на места от НАТУРА 2000 в трансграничната зона, докато предизвикателството на бизнеса е да се разкрие потенциалът за монетизиране на екологичната стойност на месните продукти с висока природна стойност и увеличаване на съответната рентабилност. BorderGraze набляга на популяризирането на добавената стойност на месните продукти с висока природна стойност, както и върху иновативни маркетингови методи за продукти, произхождащи от местни системи за паша с висока природна стойност.

nature_and_goals
(C) OMIKRON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS SA
ЦЕЛИ

Основната цел, която трябва да бъде постигната, е разработването на устойчива бизнес рамка, която ще предложи осезаеми решения за повишаване на продуктивната и екологична ефективност на системите за паша с висока природна стойност (HNV). Това ще постави акцент върху разработването на нови продукти, преработката на продукт, добавянето на стойност и маркетинг на продукти от системи и райони за паша с висока природна стойност и ще даде на компаниите потенциала да монетизират екологичната стойност на продуктите с висока природна стойност, и по този начин да увеличат рентабилността си.

procedures
ПРОЦЕДУРИ

,

Проектът ще постави акцент върху разработването на нови продукти, преработката на продукт, добавянето на стойност и маркетинг на продукти от системи и райони за паша с висока природна стойност, като ще позволи на компаниите да монетизират екологичната стойност на продуктите с висока природна стойност, и по този начин да увеличат своята рентабилност.


Успешното изпълнение на инвестиционния план ще бъде добра практика, която да бъде последвана от други схеми за бизнес сътрудничество между Гърция и България. По-конкретно, тази основна цел ще бъде постигната чрез:

ПОЛЗИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

,

Нововъведенията на предложения инвестиционен план проникват и свързват двете (2) основни нива на стойностната верига на хранително-вкусовата промишленост, т.е. (а) земеделските техники и (б) пазара и продуктите. На ниво земеделски техники, планът се стреми да даде на живтотновъдите важен и практичен инструмент за знания относно двупосочната връзка между, техния бизнес и природата. На ниво пазар и продукти планът насърчава нови и иновативни начини за укрепване на веригата на стойността на „зелените“ месни продукти чрез къси линии за дистрибуция и директни онлайн продажби заедно с асоцииране, сътрудничество и изграждане на мрежи от важни местни участници.

about
(C) Yvan Keryanov Bio Trade 93 Ltd
Основни очаквания

,

OMIKRON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS – Основни резултати от проекта
biotrade-main-project-results.png
IVAN KERYANOV BIO TRADE 93 Ltd – Основни резултати от проекта
Брошура на проекта BorderGraze
Back to Top
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Настройки на бисквитките
Accept
Privacy & Cookie policy
Политика за поверителност и бисквитки
Cookie name Активен

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://bordergraze.com.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Запазете настройките
Настройки на бисквитките
Skip to content